لیلا از لفور: لیلا از لفور

لیلا از لفور

لیلا از لفور

لیلا، زنی از روستای لفور در قائم شهر در استان مازندران یکی از اعضای شورای روستا است و تلاش می کند که به مسائل و مشکلات روستاها بپردازد و در این مسیر با مشکلاتی مواجه است.

نظر دادن