زندگی و دیگر هیچ: زندگی و دیگر هیچ

زندگی و دیگر هیچ

زندگی و دیگر هیچ

این مستند به روایت زندگی هفتاد ساله هنرمند پیشکسوت داریوش اسدزاده و فعالیت‌های هنری وی می پردازد.

موارد مرتبط

نظر دادن