تلاش ایرانی: تلاش ایرانی - 58

تلاش ایرانی

تلاش ایرانی - 58

این مجموعه مستند تلاش های صنعتگران و تولیدکنندگان کشور را در راستای ارتقا تولید ملی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی به تصویر می کشد.

این قسمت : خط ممتد; تلاش های یک شرکت ایرانی در تولید تلفن همراه

نظر دادن