از جنس بلور: از جنس بلور - 11

از جنس بلور

از جنس بلور - 11

مجموعه مستند جدید «از جنس بلور» 13 زن ایرانی را که به عنوان همسر، مادر و فعال اجتماعی موفق بوده اند، معرفی می کند.

این قسمت : خانم پریسا شاد غزالی مدرس نقاشی

نظر دادن