تلاش ایرانی: تلاش ایرانی - 66

تلاش ایرانی

تلاش ایرانی - 66

این مجموعه مستند تلاش های صنعتگران و تولیدکنندگان کشور را در راستای ارتقا تولید ملی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی به تصویر می کشد.

این قسمت : پرورش اسب در استان خراسان شمالی

نظر دادن