تلاش ایرانی: تلاش ایرانی - 67

تلاش ایرانی

تلاش ایرانی - 67

این مجموعه مستند تلاش های صنعتگران و تولیدکنندگان کشور را در راستای ارتقا تولید ملی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی به تصویر می کشد.

این قسمت : پرورش ماهی در استان کردستان

نظر دادن