چاپ کردن این صفحه

تلاش ایرانی

تلاش ایرانی - 69

این مجموعه مستند تلاش های صنعتگران و تولیدکنندگان کشور را در راستای ارتقا تولید ملی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی به تصویر می کشد.

سایر قسمت‌ها

    موارد مرتبط