روستا: روستا - 21

روستا

روستا - 21

این مجموعه مستند به بررسی وضعیت اقتصادی، اشتغال و محصولات کشاورزی روستاهای استان خراسان جنوبی می پردازد.

این قسمت : روستای نوفرست

سایر قسمت‌ها

    موارد مرتبط

    نظر دادن