گنجینه - سری دوم: گنجینه; سرخه شکر - زغال پزان

گنجینه - سری دوم

گنجینه; سرخه شکر - زغال پزان

قسمت تازه سری جدید «گنجینه» به پخش مستند سرخه شکر به کارگردانی محمد بشری و مستند زغال پزان به کارگردانی فرهاد مهران فر اختصاص دارد.

نظر دادن