تلاش ایرانی: تلاش ایرانی - 71

تلاش ایرانی

تلاش ایرانی - 71

این مجموعه مستند تلاش های صنعتگران و تولیدکنندگان کشور را در راستای ارتقا تولید ملی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی به تصویر می کشد.

این قسمت : گروه فناوری افرا و چگونگی تاسیس این گروه

نظر دادن