آشپزهای خبره در ایکاروس
  • نحوه نمایش:
آشپزهای خبره در ایکاروس

آشپزهای خبره در ایکاروس

این مجموعه روایتگر فعالیتهای جمعی از آشپز های حرفه ای از کشورهای مختلف دنیا است که بیننده را با زوایای جالب و جدید این حرفه آشنا می کنند.

 

8 قسمت پخش شده