آفتاب نهان
  • نحوه نمایش:
آفتاب نهان

آفتاب نهان

موضوع این مستند استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در ابعاد پزشکی، صنعتی، کشاورزی و دیگر عرصه‌ها تولید شده است. 

تهیه‌کننده: احسان میرزا ابوالحسنی

23 قسمت پخش شده
صفحه1 از3