• نحوه نمایش:
آفریقا از آسمان

آفریقا از آسمان

مجموعه تصاویر هوایی از طبیعت گردشگری زیبای سواحل جنوبی آفریقا که چشم هر بیننده ای را مبهوت می کند.

6 قسمت پخش شده