ارونه ماد
  • نحوه نمایش:
ارونه ماد

ارونه ماد

مستند « ارونه ماد » به تاریخچه قوم تات و تشریح زبان تاتی می پردازد. 

کارگردان : محمد ملاعباسی

3 قسمت پخش شده