از آن روزها
  • نحوه نمایش:
از آن روزها

از آن روزها

غلامحسین بازاری، یکی از بازاری های قدیم شهر بیرجند به سراغ دیگر دوستان بازاری خود می رود و خاطرات روزهای انقلاب را با هم مرور می کنند.

کارگردان : محمد عبداللهی

5 قسمت پخش شده