• نحوه نمایش:
استارت

استارت

مجموعه برنامه های استارت به معرفی و مقایسه خودرو های مختلف می پردازد.

 

با توجه به حق پخش، شبکه مستند سیما امکان قرار دادن این ویدیو را در سایت خود ندارد.