• نحوه نمایش:
اسکاتلند از بالا

اسکاتلند از بالا

این برنامه به زیبایی ها و نقاط گردشگری کشور اسکاتلند و جاذبه های طبیعی آن می پردازد.