اقیانوس آرام جنوبی
  • نحوه نمایش:
اقیانوس آرام جنوبی

اقیانوس آرام جنوبی

در این مجموعه مستند به ببرسی محیط زیست جانوران و جزایر اقیانوس آرام جنوبی پرداخته می شود.

با توجه به حق پخش، شبکه مستند سيما امکان قرار دادن اين ويديو را در سايت خود ندارد.