• نحوه نمایش:
ایرانیش

ایرانیش

مستند « ایرانیش » به تولید ملی و اقتصاد مقاومتی پرداخته و از راهکار های بهبود تولید می گوید.

تهیه کننده و کارگردان : روح الله رحیمی

4 قسمت پخش شده