• نحوه نمایش:
ایل من

ایل من

مجموعه مستند ایل من به قصه زندگی عشایر نخبه‌ای که با شیوه‌های نوین تجارت به تولید ثروت در کشور رسیده‌اند، پرداخته است.

تهیه کننده و کارگردان : سعید نبی

6 قسمت پخش شده