اینجا میان امواج
  • نحوه نمایش:
اینجا میان امواج

اینجا میان امواج

مستندی در جهت حفظ و پاسداشت زبان پارسی که با گسترش رسانه ها در فضای مجازی در معرض آسیب جدی است که سعی دارد با حضور اساتید و پژوهشگران برجسته و بررسی لایه های مختلف زبان فارسی و همچنین ارائه راهکار و شیوه مقابله با تهاجم فرهنگی کمکی در جهت حفظ و نگهداری آن کند.

تهیه کننده و کارگردان : احمد جان میرزایی

8 قسمت پخش شده