بال های اشتیاق
  • نحوه نمایش:
بال های اشتیاق

بال های اشتیاق

مستند بالهای اشتیاق در مورد دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی می باشد. در این برنامه خاطرات آن دوران از زبان فرماندهان و رزمندگان آن زمان بیان می شود.

تهیه کننده: علی یعقوب وند - کارگردان: حسین اقبالی

12 قسمت پخش شده
صفحه1 از2