• نحوه نمایش:
بایداق

بایداق

«بایداق»مستندی است درباره بررسی نماد چلیپا در ایل قشقایی به صورت صنایع دستی، نشانه گذاری بر پشت حیوانات، پرچم عروسی و ... که همگی نشان از اعتقادی کهن دارند. همچنین گوشه هایی از باورهای عامه درباره ازدواج، رقص چوب و تصاویری از سنگ نگار ها را می توانید در این مستند ببینید.

نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: محمد هادی اسفندیاری