بزرگراه های جهنمی
  • نحوه نمایش:
بزرگراه های جهنمی

بزرگراه های جهنمی

مجموعه مستند « بزرگراه های جهنمی » به گروهی از امدادگران می پردازد که به کمک رانندگان گرفتار شده در مسیر های صعب العبور می شتابند.

با توجه به حق پخش، شبکه مستند سيما امکان قرار دادن اين ويديو را در سايت خود ندارد.