بوریا
  • نحوه نمایش:
بوریا

بوریا

این برنامه روایتی از تلاش حصیربافان برای تولید بوریا ، از مرحله چیدن نی تا ساخت آن است.

کارگردان : عسل ستایش