ترنم باران
  • نحوه نمایش:
ترنم باران

ترنم باران

مستند داستانی 30 قسمتی "ترنم باران" به بررسی زندگی 30 شخصيت برجسته و شاخص در حوزه های مختلف علمی٬ فرهنگی٬ هنری ٬ ورزشی و.... می پردازد و درصدد است در هر قسمت٬ قصه زندگی یک شخصيت را از زوایای مختلف مورد کنکاش قرار دهد.

تهیه کننده : عاطفه خالدی - کارگردان : مهدی پری زاد

29 قسمت پخش شده
صفحه1 از3