تعاونی برتر
  • نحوه نمایش:
تعاونی برتر

تعاونی برتر

در این مجموعه مستند به فعالیت تعاونی‌های برتر در شهرستان ها و نقش آنها در اصلاح نظام بهبود معیشت مردم پرداخته می شود.

148 قسمت پخش شده
صفحه1 از15