تنهایی
  • نحوه نمایش:
تنهایی

تنهایی

این مجموعه مستند به چالش های زندگی همسران شهید و از زبان آنها به زندگی شهدا می پردازد.

تهیه کننده : محمد علی فارسی - کارگردان : فاطمه سادات محمدپور

12 قسمت پخش شده