• نحوه نمایش:
ثمرقند

ثمرقند

مستند «ثَمرِقند» درباره شیرینی های محلی و سنتی کشور است. در هر قسمت جاذبه های گردشگری، تاریخی و طبیعی هر استان و شهر معرفی و مخاطبان با جغرافیای آنها آشنا می شوند.

تهیه کننده و کارگردان : مهدی الیاسی

7 قسمت پخش شده