ثمرقند
  • نحوه نمایش:
ثمرقند

ثمرقند

مستند «ثَمرِقند» درباره شیرینی های محلی و سنتی کشور است. در هر قسمت جاذبه های گردشگری، تاریخی و طبیعی هر استان و شهر معرفی و مخاطبان با جغرافیای آنها آشنا می شوند.

تهیه کننده : مهدی الیاسی

کارگردانان: مهدی الیاسی، مجید آزادمنش 

28 قسمت پخش شده
صفحه1 از3