جشنواره تلویزیونی مستند
  • نحوه نمایش:
جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره تلویزیونی مستند

این جشنواره محلی برای دیده شدن آثار مستندسازان جوان است و با هدف تعامل بیشتر با مخاطبان شبکه و شناسایی و جذب استعدادهای این حوزه پخش می شود.

در این جشنواره آثار انتخاب شده توسط هیأت انتخاب، در قالب برنامه ای تلویزیونی در طول فصل نمایش داده شده و برگزیدگان در پایان توسط مردم و کارشناسان مشخص می‌شوند.