• نحوه نمایش:
جهاد امداد

جهاد امداد

این مجموعه برنامه به فعالیت های گروه پزشکان جهادی سفیران سلامت می پردازد.

تهیه کننده و کارگردان : محسن شیرزایی

6 قسمت پخش شده