حدیث سرو
  • نحوه نمایش:
حدیث سرو

حدیث سرو

این مجموعه مستندی بازسازی شده است که  با استفاده از عکس ها، اسناد و تصاویر مستند و گفت و گو با نزدیکان و خانواده بزرگان معرفی شده سعی می کند تصویری از علمای دینی حقیقی را ارایه دهد.

تهیه و کار : محمد داودی

65 قسمت پخش شده
صفحه5 از7