• نحوه نمایش:
حسین سید الشهدا

حسین سید الشهدا

در این مستند کارشناسان به بررسی وقایع می پردازند. نکته جالب حضور کارشناسان اهل تسنن و مسیحی در بین حاضران در این مجموعه است.

کارگردان : سید رائد امیری تهرانی

13 قسمت پخش شده
صفحه1 از2