حماسه سوم
  • نحوه نمایش:
حماسه سوم

حماسه سوم

این مجموعه موضوعاتی مانند مقاومت و پیروزی، سازندگی و مشکلات فعلی و نیز ظرفیت‌های اقتصادی خرمشهر را مورد کنکاش قرار خواهد داد.

کارگردان : محمد دیندار

4 قسمت پخش شده