خارج از دید - سری دوم
  • نحوه نمایش:
خارج از دید - سری دوم

خارج از دید - سری دوم

مجموعه « خارج از دید » به روایت جز به جز آنچه که در جریان انتخابات سال 1388 و آشوب‌های پس از آن به وقوع پیوست، می‌پردازد.

کارگردان : مهدی نقویان

10 قسمت پخش شده