خرس ها
  • نحوه نمایش:
خرس ها

خرس ها

 این مستند دو خرس مادرجوان را بعد از خواب زمستانی و درحالی که درس های زندگی را به توله های جوان احساساتی خود بازگو می کنند، دنبال می کند.

با ما ببینید.

با توجه به حق پخش، شبکه مستند سيما امکان قرار دادن اين ويديو را در سايت خود ندارد.