• نحوه نمایش:
خط تولید

خط تولید

این مجموعه مستند به بررسی خط تولید کالاهای ایرانی مختلف می پردازد.

تهیه کننده : یاسر طالبی