داستان بهائیت
  • نحوه نمایش:
داستان بهائیت

داستان بهائیت

در این مجموعه مستند به بررسی تاریخچه به وجود آمدن فرقه بهائیت در ایران پرداخته می شود.

تهیه کننده : حسین اسدی زاده - کارگردان : جواد یقموری - سید رائد امیری تهرانی

6 قسمت پخش شده