درون بدن انسان
  • نحوه نمایش:
درون بدن انسان

درون بدن انسان

در این مستند به یررسی توانایی سازگاری بدن انسان با شرایط مختلف آب و هوایی و اقلیمی در افراد مختلف پرداخته می شود.

با توجه به حق پخش، شبکه مستند سيما امکان قرار دادن اين ويديو را در سايت خود ندارد.