• نحوه نمایش:
در امتداد فلق

در امتداد فلق

این مجموعه کوشیده است تا جلوه هایی هر چند کوچک از حضور موثر و فعالیت های بی ادعا و پر از انرژی معلمان دینی را در نقاط دور و نزدیک سرزمین ایران به تصویر بکشد.

تهیه کننده : مهران رستمی

64 قسمت پخش شده
صفحه1 از6