• نحوه نمایش:
در حوالی کویر

در حوالی کویر

مستند « در حوالی کویر » به باغ ها و عمارت های تاریخی بیرجند و معماری خاص آنها می پردازد.

کارگردان : مجتبی عباسی

3 قسمت پخش شده