دست آفریده ها - سری دوم
  • نحوه نمایش:
دست آفریده ها - سری دوم

دست آفریده ها - سری دوم

مستند دست آفریده ها به معرفی صنایع دستی مختلف در ایران می پردازد. 

تهیه کننده : داود سماواتی یار

8 قسمت پخش شده