• نحوه نمایش:
دست آفریده ها - سری دوم

دست آفریده ها - سری دوم

مستند دست آفریده ها به معرفی صنایع دستی مختلف در ایران می پردازد. 

تهیه کننده : داود سماواتی یار

30 قسمت پخش شده
صفحه3 از3