دست های هگمتانه
  • نحوه نمایش:
دست های هگمتانه

دست های هگمتانه

این مستند می‌ کوشد تا با زبانی گویا و اثرگذار و به مدد بیانی تصویری و هنرمندانه، بر گذشته تاریخی و فرهنگی دیار هگمتانه (همدان) گذری تأمل برانگیز کند و مخاطب مشتاق را با دست و دل و اندیشه و ذوق پیشینیان هنر و فرهنگ مانای این خطه بیش از پیش آشنا نماید.

تهیه کننده : داوود سماواتی‌یار - کارگردان : محمدرضا اصلانی

2 قسمت پخش شده