دغدغه های یک عکاس
  • نحوه نمایش:
دغدغه های یک عکاس

دغدغه های یک عکاس

در این مجموعه مستند نیروهای جوان و خوش ذوق به همراهی استاد سیروس حصاری مدرس عکاسی از زاویه لنز یک عکاس پتانسیل گردشگری استان البرز را به تصویر می کشند.

تهیه کننده : سیروس حصاری

11 قسمت پخش شده