دوئل در قطب جنوب
  • نحوه نمایش:
دوئل در قطب جنوب

دوئل در قطب جنوب

دو روایت مختلف از کاشفان نروژی و انگلیسی قطب جنوب در این برنامه به تصویر کشیده می شود.