• نحوه نمایش:
دوباره زندگی

دوباره زندگی

این مستند در خصوص چالش های یک خانواده ایرانی از جمله جایگاه زن در خانواده، مشکلات ازدواج و تصمیم گیری درباره این مسائل می باشد.

تهیه کننده و کارگردان : عبدالله حاجی محمدی

8 قسمت پخش شده