دوران
  • نحوه نمایش:
دوران

دوران

هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود.

تهیه کننده : محمد رضا عباسیان

40 قسمت پخش شده
صفحه1 از4