راز کوهستان
  • نحوه نمایش:
راز کوهستان

راز کوهستان

کوهنوردی و صخره نوردی یکی از ورزش های خاص و بسیار دشوار است. کشور ایران نیز برای وجود کوه ها و صخره های فراوان ورزشکاران جویای نام ایرانی را به فتح و صعود از این کوه ها و قله ها  وسوسه و تحریص می کند.

مستند راز کوهستان تصویری از فعالیت ها و صعود کوهنوردان ایرانی است.

9 قسمت پخش شده