رسام
  • نحوه نمایش:
رسام

رسام

این مجموعه برنامه به دستاوردهای نظامی ایران در نیروی زمینی ارتش و سپاه پرداخته و از ساخت تسلیحات نظامی می گوید.

تهیه کننده و کارگردان : داود مرادیان

5 قسمت پخش شده